Estació d’autocaravanes

Les vendes d’autocaravanes a Europa han tingut un creixement molt considerable els últims anys. Això evidencia un lleuger canvi d’hàbits. Per atendre les necessitats d’aquest mitjà que tan ens agrada, tenim habilitada una Estació de Servei per Autocaravanes, preparada per buidar les aigues brutes, carregar aigua neta d’una forma pràctica i Wc Químic.

Al Supermercat s’hi troben també els productes homologats necessàris pel tractament de l’aigua.

 

Plànol en planta

Veure detalls