El riu Tordera desemboca a la Mediterrània fent de límit municipal entre Malgrat de Mar (El Maresme) i Blanes (La Selva). La seva desembocadura és un espai d’alt valor ecològic que acull una gran quantitat d’hàbitats i espècies animals i vegetals típiques d’ambients aquàtics costaners, i alhora representa un punt estratègic com a lloc d’hivernada i repòs durant els passos migratoris de multitud d’aus. Aquests valors naturals, afegits als paisatgístics, funcionals i d’identitat de la regió, fan de la desembocadura del riu Tordera l’espai natural amb major biodiversitat i poder d’atracció de tots els municipis que l’envolten.

El Càmping, conjuntament amb l’Associació Ecologista Orchis, Naturalistes de l’Alt Maresme realitza un programa de recuperació i informació sobre el Delta de La Tordera, i la fauna i flora que s’hi observa.