CONDICIONS RESERVA ALLOTJAMENTS

 1. CONDICIONS DE RESERVA DELS ALLOTJAMENTS
 • Abans d’ocupar el bungalow s’ha de realitzar el tràmit de complimentar la fitxa d’entrada, a recepció, on s’assignarà el número de bungalow, i es farà l’entrega de les targetes d’accés.
 • S’estableix una fiança de 100,00 € per bungalow, la fiança es pot realitzar en efectiu o mitjançant targeta de crèdit que seran retornats a la sortida un cop efectuada la revisió del bungalow.
 • A la sortida del bungalow es comprovarà que no s’ha produït cap desperfecte a la instal·lació, es revisarà l’inventari i l’estat de neteja del bungalow. Qualsevol desperfecte que s’ocasioni al bungalow comportarà la pèrdua de la fiança i reclamació de l’import restant en cas que els desperfectes excedeixin dels 100,00 € dipositats.
 • En cas que es comprovi que el bungalow s’ha deixat molt brut es descomptaran 50,00 € de la fiança en concepte de neteja.
 • No s’admeten animals domèstics als bungalows
 • L’hora d’entrada al bungalow és a les 17:00 h
 • Es liquidarà el total de l’estada a l’arribada al càmping.
 • L’hora límit de sortida és a les 11:00 h
 • Si el bungalow no s’ocupa el dia d’arribada, es mantindrà la reserva fins a les 12 :00 h del dia següent, de no ser ocupat en aquest termini donarà lloc a la pèrdua de la reserva i a l’anulació de l’estada, sense cap més obligació per part del càmping. En el cas que el bungalow s’ocupi més tard de la data d’arribada reservada, els dies no ocupats s’hauran de liquidar d’acord a la tarifa vigent.
 • En cas de sortir abans de la data indicada de sortida s’abonarà el total de l’estada
 • Si al finalitzar l’estada el client la volgués allargar sense avís previ, el càmping podrà ubicar-lo en un altre bungalow sempre que hi hagi disponibilitat.
 • En el cas d’haver fet reserva i voler arribar abans de la data indicada s’haurà de comunicar al càmping amb la suficient antelació.
 • Totes les reclamacions s’hauran d’adreçar a la recepció del càmping, el càmping disposa de fulls de reclamació a tal efecte.
 •  No es pot sobrepassar el límit màxim de persones establert per cada tipus d’allotjament, i en cap cas es podrà sobrepassar el límit màxim de 5 persones per bungalow.
 • Totes les tarifes inclouen l’ús de les instal·lacions del càmping, com ara piscina, dutxes, i zones esportives. Així mateix porten l’Iva inclòs en el preu.
 • Queda totalment prohibida la pernoctació de visites al bungalow, només es permet l’allotjament a les persones que s’hagin inscrit al càmping al moment de l’entrada, qualsevol variació queda supeditada a l’autorització per part de recepció.
 • El bungalow esta equipat amb nevera, televisió, atuells per a cuinar, taules, cadires i estris de neteja, a l’entrada es farà entrega d’una llista amb un inventari de que disposa el bungalow,en cas de  comprovar que falta alguna cosa o hi ha algun estri en mal estat comuniqui-ho a recepció a l’entrada per a la seva reposició.
 • La manca o destrucció del material d’inventari comportarà la pèrdua de la fiança.
 • No es pot utilitzar el material del bungalow fora d’aquest, com ara treure les taules o cadires fora de la terrassa, utilitzar les tovalloles del bungalow per a la piscina, etc…
 • No es poden col·locar tendes ni cap altre tipus d’element fora del bungalow.
 • S’estableix una estada mínima de dues nits com a norma general, excepte del 17 de juliol al 21 d’agost en que l’estada mínima serà de set nits, o múltiples de set, establint com a dia d’entrada i sortida els dissabtes.
 • En les reserves fetes amb antelació s’estableix un avançament del 35% del total de l’estada en concepte de confirmació de reserva.
 • Les reserves fetes amb antelació es realitzen a través del sistema de reserves “Càmping Data”, un cop acceptada la sol·licitud de reserva per part del càmping el client disposa d’un termini de 7 dies per tal de poder fer el pagament de la quantitat establerta com a confirmació de reserva. Si passats 7 dies no s’ha efectuat el pagament el càmping es reserva el dret a cancel·lar automàticament la sol·licitud de reserva.
 1. 2.    CONDICIONS  DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES EN BUNGALOWS
 • Tota cancel·lació de reserva haurà de ser comunicada al càmping per escrit o a l’e-mail camping@latordera.com , amb una antelació mínima de 31 dies a la data d’arribada, i comportà la devolucó del 90% de la quantitat entregada en concepte de reserva, amb un cost del 10% pel client.
 • Aquelles cancel·lacions que es comuniquin entre 30 dies i 16 dies abans de la data d’arribada tindran una devolució del 50% de la quantitat entregada en concepte de reserva, i un cost pel client del 50%.
 • La cancel·lació de reserves amb 15 dies o menys d’antelació a la data d’arribada,  comportarà un cost del 100 % del la quantitat entregada en concepte de reserva.
 • El càmping es reserva el dret de poder cancel·lar la seva reserva sempre que es comuniqui abans de 30 dies de la data d’arribada.  Se li comunicarà per escrit al email de la reserva facilitat i comportarà la devolució del 100% de la paga i senyal.